Skip to content

Kategorija: DeFi

Decentralizirane financije. Skupni naziv za decentralizirane financijske protokole bazirane na pametnim ugovorima i blockchain tehnologiji.