Skip to content

Tag: plaće

plaće su oblik nagrade za izvršeni rad. Mogu biti isplaćene u kriptovalutama ili običnom novu.